Sjukgymnaster - Mer detaljer gällande Sjukgymnaster

Sjukgymnaster

Mer om Sjukgymnaster

Sjukgymnaster och fysioterapeuter är personer som är teoretiskt och praktiskt utbildade att behandla fysiologiskt orsakade besvär och åkommor. i sjukgymnasternas roll ingår att förebygga fysiska besvär, undersöka patienter med åkommor samt behandla kunder för att hindra och lindra smärta och värk. En sjukgymnast arbetar främst med mjukdelar och leder men även nerver och skelett.

Sjukgymnasters roll i samhället

Sjukgymnasternas roll i samhället är att förebygga sjukdomar på individnivå men även uppmärksamma arbetsplatsrelaterade besvär så att dessa kan förebyggas och minska sjukskrivningarna och där med minska kostnaderna för arbetsgivare och samhälle.

Många sjukgymnaster arbetar inom kommun och landsting men i och med att patienter inte längre behöver en remiss för att besöka en sjukgymnast eller fysioterapeut blev det lättare för privatpraktiserande sjukgymnaster att driva sjukgymnastik i egen regi.

Ett sätt att lindra och förebygga patienters besvär är att massera leder och muskler. Många sjukgymnaster har därför fler olika massagtekniker att använda sig av beroende på vilka besvär patienterna dras med.Specialiserade sjukgymnaster

På många orter i landet finns det tillgång till specialiserade sjukgymnaster som kan vara lämpliga att besöka för att få riktigt experthjälp. Beroende på ort och landsting kan variationen på sjukgymnaster som är experter på att variera. De områden som är vanligast med sjukgymnaster som vidareutbildats är inom:

Bild på Sjukgymnaster
  • Sjukgymnaster med barninriktning
  • Vissa sjukgymnaster är även utbildade naprapater som är mycket fysiologiskt kompetenta.
  • Geriatrikinriktade sjukgymnaster som är duktiga på åldringsbesvär
  • Sjukgymnaster inriktade på graviditet och förlossningar
  • Smärta & Värk samt smärtlindring
  • Sjukgymnaster med inriktning på idrottsskador och idrottsmedicin

Det finns fler specialiteter bland sjukgymnaster med dessa är inte lika vanligt förekommande.